تاچ اسکرین

اگر میخواهید بدانید تاچ اسکرین چیست و چه نقشی در صنعت دارد توجه شما را به متن زیر جلب میکنم :
تاچ اسکرین صفحه لمسی شفافی است که نیاز کاربر را به موس و کیبرد بخصوص برای اجرای کلیدها و منو ها در نرم افزارهای گرافیکی برطرف میکند.
از آنجا که در محیط صنعتی و بخصوص در رک صنعتی سیم موس و کیبرد میتواند مزاحم کار شود و کلا در هنگام اجرای برنامه اتوماسیون صنعتی نیازی به تغییرات مداوم نیست استفاده از تاچ اسکرین به موس و کیبرد ارجحیت دارد چون اکثر دستورات توسط کلیدهای گرافیکی در مانیتور قابل اجرا میباشد.
بطور کلی تاچ اسکرین علاوه بر مانیتور سیستم استفاده شده از سه قسمت صفحه تاچ اسکرین و برد کنترلر و کابلهای مربوطه تشکیل شده است.