کامپیوتر شبکه

کامپیوتر شبکه یا تین کلاینت کامپیوترهای با سایز کوچک میباشند که دارای سخت افزاری صعیف میباشند . این کامپیوترها بصورت کلاینت به سرور قدرتمند ریموت زده و عملیات اصلی در سرور اجرا میشود. انواع تین کلاینت قابل ارائه در لیست محصولات قابل مشاهده میباشد.

Showing all 4 results