ماژول USB

وقتی برای انتقال اطلاعات قصد استفاده از یک ماژول استرنال را داریم و سرعت انتقال داده از طریق پورت سریال جوابگوی ما نیست میتوانیم از ماژول انتقال داده USB استفاده کنیم. برای استفاده از ماژول USB باید در سیستم عامل درایور مورد نیاز را نصب کنیم.

Showing all 2 results