کروکی ما در گوگل مپ

شركت ابزار دقيـق فن آوران ADFC ( Abzar Daghigh Fanavaran Co.) كه ترجمه انگليسي آن ITC (Instrumentation Technologists Co.)مي باشد در سال 1374 در تهران پايتخت ايـران تاسيس شد.
فعاليتهاي اين شركت در زمينه هاي اتوماسيون كنترل و ابزار دقيق تمركز يافته است و بيشتر بر اتوماسيون بر اساس PC استوار است.
خدمات ايـن شركت در زمينه انفورماتيك و صنعت كامپيوتر( تآييد شده توسط سازمان برنامـه و بودجـه و شوراي عالـي انفورماتيك) و خدمات فني در زمينه الكتـرونيك و مهندسي بـرق( تآييد شده توسط وزارت صنايـع ) مي باشد و كيفيت خدمات فنـي و مهندسي ارائـه شده توسط شـركت ابزار دقيق فن آوران كاملآ قابل اطمينان مي باشد.فعاليتهـاي ايـن شركت بـر پايه ارائه راه حلهاي صنعتي و پروژه هاي آزمايشگاهي وسيستمهاي تست واندازه گیري و ارائه تجهیزات مربوطه مي باشد.اين شركت چندين پروژه در صنايع مختلف از قبيل پتروشیمی ، صنايع خودرو، صنايع دريا نوردي ، هوانوردي، كارخانه هاي توليد لوازم خانگي و غيره را با موفقيت كامل به پايان رسانيده است.
براي آشنايي بيشتر با محصولات و خدمات اين شركت و دريافت كاتالوگ با ما تماس بگيريد .