برد کنترلر تاچ اسکرین

برد کنترلر تاچ اسکرین چیست؟
برد کنترلر تاچ اسکرین یک برد واسط میباشد که سیگنال دریافتی از صفحه تاچ اسکرین را که همان مختصات نقطه لمس شده میباشد را به سیگنال قابل فهم از طریق درگاه سریال یا USB تبدیل میکند.
برد کنترلر تاچ اسکرینی که ما ارائه میکنیم از کمپانی penmount تایوان میباشد و در دو نوع خازنی و مقاومتی ارائه میشود.نوع مقاومتی دو مدل USB و RS-232 دارد و هر کدام از این دو مدل در انواع 4/5/8 سیم ارائه میشود.