برد کنترلر تاچ اسکرین خازنی

برد کنترلر تاچ خازنی با کنترلر تاچ مقاومتی کمی متفاوت است . علت آن هم تعداد سیم های بیشتر در کابل فلت تاچ اسکرین خازنی میباشد.

Showing all 2 results