برد کنترلر سریال تاچ اسکرین مقاومتی

برد کنترلر RS232 بردی واسط میباشد که اطلاعات را از صفحه تاچ اسکرین مقاومتی دریافت کرده و پس ار پردازش اولیه آن را از طریق درگاه کامپورت یا همان RS232 به کامپیوتر منتقل میکند.
این برد برای فعالیت نیاز به تغذیه دارد که باید برای آن تعبیه شود.

Showing all 2 results