تاچ اسکرین مقاومتی

تاچ اسکرین مقاومتی یکی از پرکاربردترین انواع تاچ اسکرین میباشد و با اینکه در محیطهای عمومی استفاده کمتری داد ولی همچنان از گزینه های اصلی در سیستمهای صنعتی میباشد.
از خصوصیات بارز این نوع تاچ اسکرین صنعتی این است که بصورت ضربه زدن عمل میکند.
تاچ اسکرین صنعتی مقاومتی ای که ما ارائه میکنیم در سایز 3 تا 22 اینچ و در انواع 4سیم, 5سیم و 8سیم میباشند.