پرینتر 3بعدی

از پرینتر سه بعدی در ساخت نمونه های کوچک برای قالب گیری میتوان استفاده کرد.
در این پرینتر ها فیلامنت تحت خرارت ذوب شده و بصورت رشته های بسیار نازک بر روی صفحه ی پرینت تزریق میشود . هر چهبافت را فشرده تر انتخاب کنیم کیفیت کار بالاتر رفته ولی زمان تولید قطعه افزایش می یابد.

Showing the single result