فیلامنت

ماده مصرفی در پرینتر سه بعدی فیلامنت نام دارد. فیلامنت انواع مختلفی دارد که مدل قابل استفاده در محصول ما PLA میباشد.

Showing the single result