برد کنترلر

در انواع 4و5و8 سیم و دو حالت USB و RS232