مادربرد صنعتی Nano ITX

مادربرد صنعتی Nano-ITX یک مادربورد مربعی شکل میباشد. این مادربرد مشابهت زیادی به مادربردهای Mini-ITX دارد ولی سایز آن کوچکتر است. ابعاد این مادربردها 4.7*4.7 اینچ میباشد.

Showing all 4 results