مادربرد بسیار کوچک تاینی

این مادربردهای صنعتی در سایز بسیار کوچک تولید شده اند و از آن میتوان در مکانهای حساس و کوچک مثل رباتها استفاده کرد. مدلهایی از این مادربرد صنعتی سایز کوچک وجود دارد که حتی کارت گرافیک هم ندارند و فقط برای پردازش از آنها استفاده میشود.

Showing all 10 results