مادربرد صنعتی PICO ITX

مادربرد صنعتی Pico ITX درابعاد 10*7.2 سانتیمتر مساحتی به اندازه نصف Nano-ITX دارد.

Showing all 6 results