مادربرد صنعتی ATX مدل IMB

این نوع مادربرد صنعتی بسیار شبیه مادربورد خانگی میباشد که استانداردهای صنعتی در آن لحاظ گردیده.

Showing all 11 results