مادربرد صنعتی هاف سایز

مادربورد صنعتی هاف سایز مادربردی با سایز متوسط است که میتواند بر روی بک پلین سوار شود
که این ارتباط از طریق گذرگاه PCI و ISA میباشد. بدون فن بودن و ولتاژ پایین بودن از خواص این سری از مادربردها میباشد.

Showing all 8 results